Szukaj
Close this search box.

Szkolenia zamknięte

Oferta Centrum Medycznego Żywiecka 44 obejmuje swoim zakresem szkolenia organizowane i realizowane w oparciu o indywidualne zapotrzebowanie Klienta oraz
oraz z troską o najwyższą jakość oferowanych usług. Szkolenia skierowane są do lekarzy oraz lekarzy-dentystów posiadających prawo do wykonywania zawodu. Szkolenia są ukierunkowane na przekazywanie wiedzy praktycznej z zakresu szeroko pojętej medycyny estetycznej w tym ginekologicznej. Organizujemy kursy i szkolenia na różnym poziomie zaawansowania, dostosowując je do kompetencji naszych Klientów. W drodze szczegółowych konsultacji, zarówno w sprawach organizacyjnych jak i merytorycznych, szukamy najlepszych rozwiązań i staramy się spełnić wszystkie  oczekiwania Zamawiającego szkolenie. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą trenerów – praktyków, posiadających ponad 12 letnie doświadczenie zawodowe co gwarantuje nabycie kompetencji niezbędnych do wykonywania zabiegów na bardzo wysokim poziomie. W Centrum Medycznym Żywiecka 44 wykorzystujemy  najnowocześniejsze urządzenia oraz materiały. Zabiegi szkoleniowe kursanci przeprowadzają na wyselekcjonowanych modelkach, zawsze pod okiem specjalisty, poprzedzone zabiegiem demonstracyjnym wykonanym przez trenera. Zapewniamy również sprawną organizację zajęć oraz miejsce szkolenia  ustalone zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami naszych Klientów. Wszystkie zajęcia odbywała się w warunkach zapewniających pełen komfort uczestników i wyskoki standard BHP.

Metody (formy) pracy dostosowane są do wyznaczonego celu szkolenia. Nasze szkolenia są ukierunkowane na nabycie praktycznych umiejętności z zakresu oferowanego programu szkolenia. Cele dotyczące wiedzy realizowane są za pomocą miniwykładu, dyskusji, demonstracyjnego pokazu wykonania zabiegu przez trenera oraz studium przypadku pozwalającego na budowanie bardziej praktycznego rozumienia prezentowanych treści. Cele dotyczące umiejętności realizowane są podczas części praktycznej wykonywania zabiegu pod nadzorem trenera określającego prawidłowość wykonania zabiegu, wspartego  korygującą informacją zwrotną.

 

Programy szkoleń opracowujemy zgodnie z wymaganiami. Systematycznie oceniamy prowadzone szkolenia, kadrę trenerską oraz wdrażamy wnioski wskazane w ankietach ewaluacyjnych w celu zapewnienia najwyższej jakości  świadczonych usług.

W sprawach szkoleń zamkniętych proszę kontaktować się z pod adresem e-mail: manager.klis@gmail.com

Istniej możliwość zorganizowania szkoleń z zakresu:

SZKOLENIE MEDYCYNA ESTETYCZNA

Zobacz szczegóły:

SZKOLENIE GINEKOLGIA ESTETYCZNA I FUNKCJONALNA

Zobacz szczegóły:

SZKOLENIE TECHNOLOGIE LASEROWE

Zobacz szczegóły:

Formularz zgłoszeniowy

Opinie uczestników