Seksuologia

Seksuologia jest dziedziną, która zajmuje się szeroko rozumianą seksualnością człowieka. Przede wszystkim obejmuje problematykę: potrzeb seksualnych – ich zaburzeniami albo ich brakiem, prawidłowym życiem seksualnym zarówno od strony fizycznej, jak i psychicznej; płciowości. Dziedzina ta łączy wiedzę z kilku różnych obszarów nauki. Głównie opiera się na medycynie, psychologii, biologii, socjologii, a także etyce i pedagogice.