Szukaj
Close this search box.

KOMÓRKI MACIERZYSTE I KREW PĘPOWINOWA

CZAS
Czas konsultacji

NA CZYM POLEGA ZABIEG?

Komórki macierzyste to inwestycja w zdrowie i życie. Zabezpieczona podczas porodu krew pępowinowa służyć może w formie najlepiej skojarzonych przeszczepów. Z uwagi na to, iż komórki macierzyste posiadają większe zdolności regeneracyjne od szpiku kostnego, ich wartość dla współczesnej medycyny staje się coraz bardziej doceniana, a zabezpieczenie krwi pępowinowej przy porodzie jest zapewne jedną z najważniejszych decyzji jakie można podjąć w życiu.

Dotychczas na całym świecie wykonano ponad 40000 przeszczepów na bazie krwi pępowinowej, a liczba zainteresowanych nimi osób stale rośnie.Prawo do jej podjęcia daje Rezolucja Parlamentu Europejskiego o dobrowolnym dawstwie tkanek oraz standard organizacyjny opieki okołoporodowej Ministerstwa Zdrowia.

Prawdopodobieństwo leczenia komórkami macierzystymi w przyszłości wynosi obecnie 1:100, a komórki mogą posłużyć zarówno dziecku, podczas którego narodzin zostały pobrane jak i jego rodzeństwu, a także rodzinie dziecka (przy zgodnym układzie HLA). Samo pobranie materiału jest nieinwazyjne i całkowicie bezpieczne zarówno dla matki jak i dziecka.

 

Gdzie wykorzystywane są komórki macierzyste?

• leczenie blisko 80 chorób onkologicznych i hematologicznych

• terapia w autyzmie i mózgowym porażeniu dziecięcym

• medycynie regeneracyjnej, w tym rekonstrukcjach stawów i kości

 

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) jest największym bankiem komórek macierzystych w Polsce i Europie. Przechowuje materiał biologiczny od klientów z kilkudziesięciu krajów Europy, ma również największe doświadczenie w przekazywaniu materiału do przeszczepień. Zasadniczym celem jest pozyskiwanie i przechowywanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej, łożyskowej oraz sznura pępowiny. Materiał musi być bezpieczny przez lata, a cały proces wykonany tak, aby w razie potrzeby najlepsze kliniki transplantacyjne w Polsce i na świecie przyjęły materiał do przeszczepienia.

Nasza Klinika od początku działalności współpracuje z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych. Każda przyszła mama zainteresowana zabezpieczeniem materiału z krwi pępowinowej otrzyma szczegółowy zakres informacji o pobraniu oraz zabezpieczeniu w Banku. Zgłoszenie chęci przystąpienia do programu następuje po wstępnej rozmowie z lekarzem lub pielęgniarką naszej Kliniki. 

LEKARZE WYKONUJĄCY ZABIEG