KONSULTACJA NEFROLOGICZNA Z BADANIEM

KOSZT

270 zł

CZAS

20 minut

NA CZYM POLEGA WIZYTA?

Podczas konsultacji nefrologicznej lekarz specjalista przeprowadza rozmowę o dolegliwościach, z którymi zgłosił się pacjent. Wizyta może opierać się na wywiadzie i zaleceniu monitorowania objawów. W większości przypadków podczas wizyty pacjent jest proszony o odsłonięcie do badania tułowia od piersi do połowy ud. Lekarz zaczyna od badania fizykalnego, czyli uciskania dłonią okolic lędźwiowych i podbrzusza w celu zorientowania się o umiejscowieniu choroby, obecności bólu i jego natężenia.
Specjalista przeprowadza badanie USG jamy brzusznej i nerek. Pacjent otrzymuje opis badania wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.

Do kompetencji nefrologa należy leczenie następujących schorzeń:

• zapalenia dróg moczowych,
• kamica nerkowa,
• choroba nowotworowa nerek oraz pęcherza moczowego – początkowe stadia

W konsekwencji wizyty lekarz ustala tok leczenia, może również wskazać konieczność przeprowadzenia zabiegu.

LEKARZE WYKONUJĄCY ZABIEG: