KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA DOROSŁYCH

KOSZT

250 zł

CZAS

30 minut

NA CZYM POLEGA WIZYTA?

Konsultacja z lekarzem psychiatrą oparta jest na wywiadzie i badaniu w formie rozmowy z Pacjentem w przestrzeni gabinetu. Specjalista rozpoznaje problem i stawia diagnozę. W zależności od rodzaju schorzenia, lekarz może zdecydować o przekierowaniu pacjenta na psychoterapię lub nakreślić inne formy pomocy. Dobiera również leki w odpowiednim spektrum.
Sukces terapii zależy od zaangażowania pacjenta ( czasem również grona najbliższych osób) w proces leczenia, systematyczności i samoobserwacji z oceną samopoczucia.
Wizyty gabinetowe planowane mogą być w cyklu.

DLA KOGO?

Terapia przeznaczona jest dla osób, które zmagają się z:

• myślami samobójczymi
• zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się)
• fobią
• zaburzeniami osobowości
• zaburzeniami nastroju
• myślami i zachowaniami obsesyjnymi
• dolegliwościami psychosomatycznymi
• zaburzeniami zachowania
• ADHD
• chorobą afektywną – dwubiegunową
• schizofrenią
• zaburzeniami psychotycznymi
• i inne…

LEKARZE WYKONUJĄCY ZABIEG: