Szukaj
Close this search box.

SEROLOGIA I HEMATOLOGIA

CZAS
20 minut

NA CZYM POLEGA ZABIEG?

Diagnostyka serologiczna polega na stwierdzeniu obecności lub braku przeciwciał (badanie jakościowe) lub ich stężenia (badanie ilościowe). Celem oznaczania jest wykazanie kontaktu z czynnikami patogennymi. Badania serologiczne są szczególnie przydatne w diagnostyce oraz kontroli przebiegu zarażenia i procesu leczenia inwazji, a także ocenie stanu odporności na dany patogen. Wszystkie rodzaje badań serologicznych wykonuje się w próbce krwi pacjenta, jaką jest osocze lub surowica.

Diagnostyka hematologiczna odpowiada za wykrywanie schorzeń krwi i układu krwiotwórczego. Wykonywana jest w ramach monitoringu pacjentów podlegających leczeniu hematologicznemu, w celach profilaktycznych oraz w ramach pierwszej diagnostyki przy podejrzeniu poważnych schorzeń jak białaczka szpikowa, ostra limfatyczna białaczka, samoistna nadpłytkowość, niedokrwistość i przewlekła białaczka szpikowa, pierwotne włóknienie szpiku, zespół mielodysplastyczny, przewlekła białaczka eozynofilowa, mastocytoza czy chłoniaki nieziarniczne lub chłoniaki Hodkina.

Podstawowe badania hematologiczne to: morfologia krwi, badanie OB (odczynu Biernackiego), badanie płytek krwi metodą komorową, badanie poziomu retikulocytów, rozmaz krwi obwodowej.

Wyniki badań dostępne są online na stronie internetowej diagnostyka.pl oraz w formie wydruku w naszej placówce. Analizy wykonywane są w możliwie najszybszym czasie – informację o przewidywanej dostępności wyniku oraz kod umożliwiający samodzielne sprawdzenie przekazuje osoba pobierająca materiał.

LEKARZE WYKONUJĄCY ZABIEG