Szukaj
Close this search box.

BADANIA PRZESIEWOWE

KOSZT
w zależności od panelu badań
CZAS
15 minut

NA CZYM POLEGA BADANIE?

Badania przesiewowe to pierwszy etap diagnostyki nowotworowej. W ramach profilaktyki raka szyjki macicy wykonuje się raz do roku lub raz na dwa lata badanie cytologiczne. Możliwe są dwa warianty: cytologia klasyczna oraz stosunkowo dokładniejsza cytologia cienkowarstwowa LBC. W diagnostyce nowotworowej funkcjonują pakiety badań, wśród których znajdują się także badania pod kątem chlamydii oraz wirusa brodawczaka ludzkiego HPV – głównej przyczyny raka szyjki macicy. Pobranie materiału do analizy polega na wprowadzeniu specjalnego aplikatora ze szczoteczką do kanału szyjki macicy i jednoczesnym pobraniu materiału ze ścian kanału. Materiał ten jest następnie utrwalany i przekazywany do analizy laboratoryjnej. Wyniki badania dostępne są w okresie 2-3 tygodni od pobrania próbki.
Do badań przesiewowych zaliczają się również testy z krwi. Na ich podstawie wyznaczane są poziomy markerów nowotworowych CA 125 – marker raka jajnika, CA 15-3 – marker raka piersi, pakiet ROMA będący algorytmem oceny ryzyka obecności raka nabłonkowego; testy genetyczne mutacji genów BRCA1 i BRCA2 w przypadku osób, u których w rodzinie wystąpiło kilka nowotworów.

DLA KOGO?

Dla wszystkich kobiet, które rozpoczęły aktywność seksualną, dla kobiet u których w rodzinie występowały choroby nowotworowe oraz w celu profilaktyki (badanie cytologiczne nie rzadziej niż co 2 lata).

LEKARZE WYKONUJĄCY ZABIEG