dr n. med. Tomasz Bonczar

Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ w 2014r. Obecnie pracuje na oddziale Chirurgii Plastycznej Szpitala Klinicznego im. A. Jurasza w Bydgoszczy, gdzie odbywa szkolenie specjalizacyjne z Chirurgii Plastycznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, jak również pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Katedrze Anatomii CM UJ. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w konferencjach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą.

Grudzień 31, 2020