BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE OKULISTYKI

KOSZT

od 200 zł

CZAS

20 minut

NA CZYM POLEGA ZABIEG?

Badana profilaktyczne pracowników to badania obowiązkowe i wykonuje się je okresowo, z różną częstością w zależności od miejsca i stanowiska pracy. Specjalista z zakresu okulistyki przeprowadza z pacjentem wywiad lekarski, ustala ewentualne problemy z jakim zgłasza się pacjent. Przeprowadza badanie makroskopowe oka z oceną powiek, spojówki i przedniej części gałki ocznej. Drugim badaniem jest badanie w lampie szczelinowej oraz badanie ciśnienia w oku. W razie konieczności lekarz okulista wykonuje dodatkowe badania w gabinecie lub kieruje pacjenta na rozszerzoną diagnostykę kliniczną.