Deklaracja RODO

Deklaracja opiekuna prawnego pacjenta niepełnoletniego

Upoważnienie do wglądu i odbioru kopii dokumentacji medycznej

Upoważnienie do odbioru wyników badań