PODSTAWA DO REJESTRACJI - Upoważnienie I RODO

Deklaracja opiekuna prawnego pacjenta niepełnoletniego

Prośba o przesłanie wyników drogą mailową

Upoważnienie do odbioru wyników badań